Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň garamagyndaky kärhanalara we "Altyn asyr" HM-ne degişli bolup, häzirki wagtda hereket edýän dokma söwda merkezleriniň we dükanlaryň sanawy